Astım slayt sunum

Yazan admin. Kategorisi Hastalıklar

Yayınlanma Tarihi 25 Temmuz 2011 ve Yorum Yok

ASTIM TANI VE TEDAVİSİ SUNUM POWERPOINT PPT

Sunuda bulunan bir kısım;

ASTIM
- Kronik hava yolu inflamasyonu
- Diffüz reversibl hava yolu obstrüksiyonu
- Bronş aşırı duyarlılığı

ASTIM TANIMI
Kronik hava yolu inflamasyonu; Bu inflamasyonda mast hücreleri, eozinofiller, T-lenfositler başta olmak üzere değişik hücreler rol oynar.

Diffüz reversibl hava yolu obstrüksiyonu;
- Duyarlı kişilerde nöbetler halinde gelen hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük yakınmaları vardır.
- Bunlar özellikle gece sabaha karşı görülür.
- Spontan veya ilaçlarla tamamen veya kısmen düzelebilir.

Bronş aşırı duyarlılığı;
Kronik inflamasyon sonucu hava yolunun uyarılara karşı duyarlılığı artmıştır.

ASTIM EPİDEMİYOLOJİSİ
Görülme sıklığı
300 milyon

- Yeni Zelanda, Pasifik adaları;>%10
- Güney Asya, Kuzey Amerika Kızılderilileri, Eskimolar; <%1 Avrupa; %5-10- Türkiye; Çocuk %5-10 , Erişkin >%5
250000 ölüm/Y

ASTIM RİSK FAKTÖRLERİ
Kişisel Faktörler:
- Genetik
- Atopi
- Bronş hiperreaktivitesi
- Cinsiyet
- Etnik köken

Çevresel Etkenler:
- Allerjenler
- Solunum sistemi enfeksiyonları
- Sigara
- Hava kirliliği
- Meslek
- Sosyoekonomik düzey
- Aile büyüklüğü
- Diyet
- Obezite

Tetikleyiciler:
- Allerjenler,
- Solunum yolu inf.,
- Egzersiz,
- Hava kirliliği,
- Besinsel katkı mad.,
- İlaçlar

Konağa ait faktörler
Genetik
*Atopiye neden olan genler
*BHR’a neden olan genler
Obesite (leptin)
Cinsiyet
Çevresel faktörler
Allerjenler
*İç ortam: Ev akarları, tüylü hayvan, hamam böceği,mantar, küf, maya
*Dış ortam:Polen, mantar,küf,maya
İnfeksiyon (hijyen hipotezi)
Mesleksel
Tütün (aktif/pasif)
Eviçi/dışı hava kirliliği
Diyet>>>… sunumun devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: GINA 2006

Sunumun devamında geçen diğer konular: astım ppt , astım nedir , ASTIM TEDAVİSİNDE İLAÇLAR , ANTİKOLİNERJİKLERİN ETKİLERİ , ASTIM PATOGENEZİ , Beta-2 AGONİSTLERİN YAN ETKİLERİ , LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ , Astımlı havayolundaki inflamatuar hücreler , İnhaler Beta-2 agonistler , Zor astım , AKT , KRONİK ASTIM TEDAVİSİ , STEROİDLERİN ETKİLERİ , ASTIM TEDAVİSİNDE İNHALER KULLANIM NEDENLERİ , Bronş aşırı duyarlılığı mekanizmaları , ASTIM TEDAVİSİNDE İNHALER YOL ÇEŞİTLERİ , DERİ TESTİ , Solunum Fonksiyon Testleri , temel mediyatörler , Astım tanısı , ASTIM TEDAVİSİNİN AMAÇLARI , havayolundaki inflamatuar hücreler , Astımda Hava yolu daralması

–> SUNUMLAR ANA SAYFASINA DÖN <--

Astım Adlı Sunumu İndir    Alternatif İndirme

Yazıyı Paylaş

Yorum Yok

Bu konuya Astım slayt sunum. Sizde yorum Yapın

Yorum Yapın