Radyolojik Anatomi ve Terminoloji 1 slayt, ppt

Yazan admin. Kategorisi Hastalıklar

Yayınlanma Tarihi 24 Temmuz 2011 ve Yorum Yok

RADYOLOJİK ANATOMİ ve TERMİNOLOJİ 1 SUNUM

Sunuda bulunan bir kısım;

GENEL TERİMLER NELERDİR:
Emisyon (Yayma): Enerji kaynağı vücuttur. RG ve MRG’ de olduğu gibi
Transmisyon (Geçme): X-ışınının vücudu geçmesi
Refleksiyon (Yansıma): Gönderilen enerji vücuttan yansır ve görüntü oluşturulur; US’de olduğu gibi.
Ekspojur: Havadan geçen x-ışının iyonizasyona neden olmasıdır.
Röntgen: Ekspojür birimidir.
RAD: Radyasyon absorbsiyon dozu birimidir. Radyasyona maruz kalma sonucu enerji depolanması radyasyon absorbsiyon dozudur.
REM: Radyasyon eşdeğer doz birimidir. Mesleki ekspojürü ifade eder.
Dijital: Sayısal, bilgisayarlı görüntüleme.
Artefakt: İstenmeyen görüntüler.
Rezolüsyon: Bir sistemin bir objeyi görüntüleyebilme yeteneğidir veya ayırt edebilme gücü
Antegrad: Akım yönü ile aynı
Retrograd: Akım yönünün tersi

POZİSYON TERİMLERİ NELERDİR:
Anterior (ventral): Vücudun veya ilgili bölgenin ön kesimidir.
Posterior (dorsal): Vücudun ya da ilgili vücut bölgesinin arka kesimidir.
Süperior (kranyal): Üst kısım
İnferior (kaudal): Alt kısım
Santral: Orta kesim
Medial: Orta sagital düzleme yakın olan kısım
Lateral: Orta sagital kesimden uzak olan kısım
Oblik: Tam yan olmayan pozisyon
Proksimal: Bir vücut parçasının vücut merkezine yakın olan kısmı
Distal: Merkezden uzak olan kısım
Tanjansiyel: Teğet geçiş
Perpendiküler: Dik

VÜCUT POZİSYON TERİMLERİ NELERDİR:
Erekt: Ayakta
Semierekt: Yarıyatar
Rekumbent: Yatar
Supin: Sırtüstü yatar pozisyon
Pron: Yüzükoyun yatar pozisyon
Trendelenburg: Başaşağı
Dekübitüs: Yatar durumda iken x-ışınını yere yatay göndermeyi ifade eder.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Dr. Erol Akgül

Sunuda geçen diğer konular: radyoloji terimleri nedir, radyolojik tıp terimler nelerdir, röntgen terimleri , görüntüleme ile ilgili tıbbi terimler

–> SUNUMLAR ANA SAYFASINA DÖN <--

Radyolojik Anatomi ve Terminoloji 1 Adlı Sunumu İndir    Alternatif İndirme

Yazıyı Paylaş

Yorum Yok

Bu konuya Radyolojik Anatomi ve Terminoloji 1 slayt, ppt. Sizde yorum Yapın

Yorum Yapın